VĂN PHÒNG

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG DIỆN TÍCH ĐẤT: 385M2 DIỆN TÍCH SÀN: 2000M2 ĐỊA CHỈ: TP. HỒ CHÍ MINH