Nhà Hàng Ẩm Thực 18+

• Địa chỉ: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh • Kiến trúc sư: Nguyễn Cường • Tổng diện tích đất: 620 m2 • Năm hoàn thành: 2019 • Ảnh: Nguyễn Cường • Khách hàng: Công ty: Ba Huynh Đệ

Địa chỉ:     Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư: Nguyễn Cường

Tổng diện tích đất:  620 m2

•       Năm hoàn thành:  2019

Ảnh: Nguyễn Cường

Khách hàng: Công ty: Ba Huynh Đệ


Nhà hàng ẩm thực 

Nhà Hàng Ẩm Thực 18+