NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH

NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH Một công trình đậm tính đô thị Việt Nam Diện tích đất: 8 x 26 m Quy mô: Trệt, 2 lầu Địa chỉ: Ban Mê Thuột_Daklak


ECO_NOI THAT 1
ECO_NOI THAT 12
ECO_NOI THAT 2
ECO_NOI THAT 12
ECO_NOI THAT 3
ECO_NOI THAT 13
ECO_NOI THAT 4
ECO_NOI THAT 14
ECO_NOI THAT 5
ECO_NOI THAT 15
ECO_NOI THAT 6
ECO_NOI THAT 16
MAT TIEN 1
ECO_NOI THAT 7
ECO_NOI THAT 17
MAT TIEN 2
ECO_NOI THAT 8
MAT TIEN 3
ECO_NOI THAT 9
MAT TIEN 4
ECO_NOI THAT 10
ECO_MAT BANG
ECO_NOI THAT 11