CẢI TẠO NHÀ PHỐ

Công trình: Cải tạo nhà phố_Bo House Quy mô: 140m2 Địa chỉ: Ban Mê Thuột Năm: 2021

Ngôi nhà sau 10 năm sử dụng đã được chủ đầu tư quyết định thay đổi lại toàn bộ dựa trên hệ khung kết cấu cũ được giữ lại.

Nhiệm vụ mới  đặt ra của công trình ngoài tận dụng lại hệ kết cấu chính, công trình phải tạo ra không gian rộng, thoáng, đáp ứng được nhu cầu hiện tại.

Sau thời gian nghiên cứu với những dữ liệu khảo sát, trao đổi cùng chủ đầu tư,  giải pháp  mà tập thể ECO Design & Build  đưa ra đã hoàn toàn thuyết phục và  giải quyết được bài toán từ gia chủ .

CẢI TẠO NHÀ PHỐ