NHÀ SÁCH - COFFEE MINI

Cải Tạo nhà sách- Dự Án Thay Áo Mới

BOOK MINI SHOP + COFFEE

Địa chỉ:  238 Điện Biên Phủ, Quận 3 - TP HCM

Diện  tích:  70m2

Năm:  2020

Khách hàng: NXB CAND-CN HCM

Hạng mục: Cải tạo 

Mục tiêu dự án: Cải tạo lại không gian đang bỏ trống, xuống cấp thành NHÀ SÁCH MINI.

Nhà sách bao gồm 03 khu vực: Khu trưng bày, khu đọc sách - coffe và khu pha chế.

NHÀ SÁCH - COFFEE  MINI